Fashionlijn.nl doet en probeert zoveel mogelijk om de informatie die zij aanbied op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen. Fashionlijn.nl is niet aansprakelijk voor type fouten, of enige andere vorm van foutieve informatie of een andere vorm van schade die ontstaan is via deze website. Het gebruik van deze website is dan ook op eigen risico en volledige uw eigen verantwoordelijkheid.

De informatie, producten en prijzen zijn soms afkomstig van winkels en/of derde partijen Fashionlijn.nl kan dan ook geen garanties geven over de volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks dat wij zo zorgvuldig mogelijk omgaan kan het zijn dat sommigen informatie verouderd of niet meer geldig is. Fashionlijn.nl is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor geleden schade die voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie uit de website. Fashionlijn.nl verkoopt zelf geen producten maar verzameld o.a. gegevens van online winkels waarna wij deze doorverwijzen,linken naar desbetreffende winkel.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fashionlijn.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Bezoekers die deze website bezoeken kunnen een review en/of een contact formulier invullen. Het opgegeven email adres wordt alleen gebruikt om het bericht te kunnen beantwoorden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contact formulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fashionlijn.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U vragen via het contact formulier te kunnen beantwoorden indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Fashionlijn.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Links
Deze website maakt gebruik van vele links naar andere websites waarover wij geen controle hebben wat zij verzamelen en wij geen verantwoordelijkheid hebben. Lees daarom zorgvuldig het privacy beleid van de andere websites door waartoe wij eventueel verwijzen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fashionlijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensopvraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contact formulier of naar privacy Fashionlijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contact formulier.

Wij zijn niet aansprakelijk voor type fouten, of enige andere vorm van foutieve informatie of een andere vorm van schade die ontstaan is via deze website. Het gebruik van deze website is dan ook op eigen risico. Fashionlijn is zelf geen winkel wij verwijzen alleen maar door naar de juiste aanbieder!

Wijzigen privacy en cookiebeleid
Deze privacy en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Houd daarom deze pagina goed in de gaten.